Bộ Công Thương khảo sát nhu cầu đào tạo để thực thi, tận dụng các FTA của Việt Nam

Ngày 01-03-2024
VPPA-Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản Khảo sát nhu cầu đào tạo để thực thi và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTA).

Cụ thể, Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 1176/BCT- ĐB ngày 27 tháng 2 năm 2024 về việc “Khảo sát nhu cầu đào tạo để thực thi và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTA)”.

Theo đó, tại Văn bản số 8043/VPCP-QHQT ngày 17 tháng 10 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về Hiệp định thương mại tự do (FTA) cho các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các FTA.

Để việc xây dựng chương trình và nội dung đào tạo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng tham gia, Bộ Công Thương đã xây dựng bản “Khảo sát nhu cầu đào tạo để thực thi và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTA)”.

Các đối tượng thực hiện khảo sát này bao gồm: Các cán bộ làm tại các cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương; các cán bộ làm tại các cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương có liên quan đến việc triển khai và thực thi các FTA; các hiệp hội và doanh nghiệp có liên quan đến việc tận dụng các FTA; và giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu có quan tâm đến FTA tại các viện, trường đại học và cao đẳng.

Các đối tượng thực hiện khảo sát sẽ được Bộ Công Thương cung cấp thông tin và hỗ trợ đăng ký tham gia vào các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu do Bộ Công Thương trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai.

Khảo sát được xây dựng trên nền tảng Google Form với thời lượng trả lời từ 3-5 phút. Các cơ quan/đơn vị/tổ chức/cá nhân có quan tâm có thể tham gia thực hiện khảo sát bằng cách trực tiếp truy cập vào Cổng thông tin về FTA của Chính phủ tại địa chỉ: http://fta.gov.vn để tải mã QR và thực hiện khảo sát.

Thời hạn thực hiện khảo sát là ngày 03 tháng 3 năm 2024.

 

Bảo Thoa
Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng