Bộ luật lao động sửa đổi 2019 mới như thế nào?

Ngày 22-11-2019
VPPA-Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có 10 điểm mới đối với người lao động và 6 điểm mới đối với người sử dụng lao động. Theo báo Tuổi trẻ

Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có 10 điểm mới đối với người lao động và 6 điểm mới đối với người sử dụng lao động.

Theo báo Tuổi trẻ

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng