Bộ Tài Nguyên và Môi trường gửi công văn số 2047/BTNMT-TCMT về thủ tục nhập khẩu phế liệu

Ngày 02-06-2015
VPPA-Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam vừa nhận được công văn số 2047/BTNMT-TCMT ngày 26/05/2015 của Bộ Tài Nguyên Môi trường phúc đáp công văn số 4406/BCT-CNN ngày 06/05/2015 của Bộ Công Thương về việc thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Căn cứ vào công văn, […]

Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam vừa nhận được công văn số 2047/BTNMT-TCMT ngày 26/05/2015 của Bộ Tài Nguyên Môi trường phúc đáp công văn số 4406/BCT-CNN ngày 06/05/2015 của Bộ Công Thương về việc thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Căn cứ vào công văn, đề nghị các doanh nghiệp ngành giấy Việt Nam liên hệ với sở Tài nguyên Môi trường địa phương để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhạp khẩu phế liệu theo quy định tại thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT  ngày 15/11/2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài Nguyên Môi trường hướng dẫn về việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và cấp có thời hạn đến khi thông tư hướng dẫn Nghị định số 38/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng