Chuyển Viện Công nghiệp giấy và xenluylô về Bộ Công Thương

Ngày 26-12-2016
VPPA-Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chuyển Viện Công nghiệp giấy và xenluylô từ Tổng công ty Giấy Việt Nam về Bộ Công Thương quản lý. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện việc chuyển giao theo đúng quy định hiện hành, không cấp bổ sung vốn, không cấp […]

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chuyển Viện Công nghiệp giấy và xenluylô từ Tổng công ty Giấy Việt Nam về Bộ Công Thương quản lý.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện việc chuyển giao theo đúng quy định hiện hành, không cấp bổ sung vốn, không cấp ngân sách, thực hiện tự chủ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đối với Viện Công nghiệp giấy và xenluylô.

Bộ Công Thương chỉ đạo rà soát, lập phương án sắp xếp Viện Công nghiệp giấy và xenluylô báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cổ phần hóa khi có đủ điều kiện theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng