Danh sách hội viên đóng góp hội phí năm 2017 đến ngày 31/03/2017

Ngày 31-03-2017
VPPA-Đến ngày 31/03/2017, đã có 25/75 hội viên đã đóng góp hội phí năm 2017 TT ĐƠN VỊ  HỘI PHÍ 2017   CHI HỘI I Ngày Tiền 1 Cty CP Công nghệ XenLuLo 1/3/2017 10.000.000 2 Cty CP Giấy An Hòa 21/3/2017 5.000.000 3 Cty CP Giấy Tuyên Quang 10/3/2017 5.000.000 4 Cty CP LNS […]

Đến ngày 31/03/2017, đã có 25/75 hội viên đã đóng góp hội phí năm 2017

TT

ĐƠN VỊ

 HỘI PHÍ 2017

 

CHI HỘI I

Ngày

Tiền

1

Cty CP Công nghệ XenLuLo

1/3/2017

10.000.000

2

Cty CP Giấy An Hòa

21/3/2017

5.000.000

3

Cty CP Giấy Tuyên Quang

10/3/2017

5.000.000

4

Cty CP LNS TP Yên Bái

9/3/2017

5.000.000

5

Cty CP XNK Bắc Giang

22/3/2017

10.000.000

6

Cty Giấy Tissue Sông Đuống

1/3/2017

20.000.000

7

Cty TNHH Giấy và Bao bì Phú Giang

3/3/2017

5.000.000

8

TCty Giấy Việt Nam

29/3/2017

20.000.000

9

Trường CĐ Nghề Công nghệ Giấy và Cơ điê%3ḅn

16/3/2017

5.000.000

10

Vũ Ngọc Bảo

9/3/2017

3.000.000

 

TỔNG CỘNG CHI HỘI I

 

88.000.000

  Chi hội I có 31 hội viên, như vậy còn 21 hội viên chưa đóng góp hội phí 2017    
  CHI HỘI II    

1

Cty CP Dịch vụ Thương mại Giấy Việt

17/3/2017

10.000.000

2

Cty CP Đức Toàn

20/3/2017

5.000.000

3

Cty CP Giấy An Bình

13/1/2017

20.000.000

4

Cty CP Giấy Linh Xuân

13/3/2017

5.000.000

5

Cty CP Giấy Phùng Vĩnh Hưng

15/3/2017

20.000.000

6

Cty TNHH Bao bì Tấn Đạt

7/3/2017

5.000.000

7

Cty TNHH Giấy Bình Chiểu

13/3/2017

20.000.000

8

Cty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam

20/3/2017

20.000.000

9

Cty TNHH Giấy Xuân Mai

10/3/2017

10.000.000

10

Cty TNHH Lautan Luas Việt Nam

17/3/2017

5.000.000

11

Cty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú

10/3/2017

10.000.000

12

Cty TNHH MTV Sản xuất và XNK Thuận Thiện Phát

22/2/2017

20.000.000

13

Cty TNHH Quảng Phát

20/3/2017

5.000.000

14

Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Phát

14/3/2017

5.000.000

15

Cty TNHH Thuận Phát Hưng

7/3/2017

5.000.000

 

TỔNG CỘNG CHI HỘI II

 

165.000.000

  Chi hội II có 44 hội viên, như vậy còn 29 hội viên chưa đóng góp hội phí 2017    

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng