Để sản lượng giấy trong nước đáp ứng 80% nhu cầu tiêu dùng

Ngày 27-12-2012
VPPA-Chiều 22/11, tại Hà Nội, Vụ Công nghiệp nhẹ – Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2050”. Theo Bộ Công Thương, giai đoạn 2005 – 2010, sản lượng […]

Chiều 22/11, tại Hà Nội, Vụ Công nghiệp nhẹ – Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2050”.

Theo Bộ Công Thương, giai đoạn 2005 – 2010, sản lượng giấy chỉ đáp ứng được 55 – 60% nhu cầu tiêu dùng trong nước. Ngành công nghiệp giấy nước ta phần lớn đang sử dụng các loại thiết bị sản xuất lạc hậu, có thiết kế ra đời từ hơn 100 năm trước, chỉ có một vài dây chuyền mới, hiện đại mới được xây lắp nhưng thuộc về các công ty có vốn đầu tư 100% vốn nước ngoài.

Để phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam theo hướng hiện đại, các doanh nghiệp ngành giấy sẽ phải ưu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất trong công nghiệp sản xuất bột giấy và giấy. Dự báo sau khi thực hiện quy hoạch, sản lượng giấy sẽ đạt khoảng 5,8 triệu tấn vào năm 2020 và con số này sẽ tăng lên mức 8,9 triệu tấn vào năm 2025. Theo mục tiêu của quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy trong giai đoạn từ 2020 – 2025, sản lượng giấy trong nước sẽ đáp ứng 75 – 80% nhu cầu tiêu dùng cho thị trường nội địa.

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng