Doanh nghiệp công nghiệp lạc quan với cơ hội kinh doanh Quý I/2024

Ngày 31-12-2023
VPPA-Hơn 71% số doanh nghiệp ngành công nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh quý I/2024 sẽ tốt hoặc ổn định hơn quý IV/2023.

Dự kiến quý I/2024, có 31,6% số doanh nghiệp ngành công nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh sẽ tốt lên so với quý IV/2023

Hơn 71% số doanh nghiệp ngành công nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh quý I/2024 sẽ tốt hoặc ổn định hơn quý IV/2023.
Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2023. Kết quả cho thấy, có 31,7% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý III/2023; 37,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 30,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Kết quả trên tích cực hơn so với kết quả điều tra vào quý III/2023 với 30,1% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý trước; 37,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 32,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý I/2024, có 31,6% số doanh nghiệp ngành công nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý IV/2023; 40% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 28,4% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước lạc quan nhất với 72,3% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2024 tốt hơn và giữ ổn định so với quý IV/2023; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước lần lượt là 71% và 66,8%.

Theo kết quả điều tra của các doanh nghiệp ngành công nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2023 là: Nhu cầu thị trường thấp, khả năng cạnh tranh của hàng hoá trong nước; nhu cầu thị trường quốc tế thấp; khó khăn về tài chính; lãi suất vay vốn cao; không tuyển dụng được lao động theo yêu cầu…

Doanh nghiệp ngành công nghiệp lạc quan với cơ hội kinh doanh

Về khối lượng sản xuất, có 32,7% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp trong quý IV/2023 tăng so với quý III/2023; 36,8% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 30,5% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm.

Xu hướng quý I/2024 so với quý IV/2023, có 30,5% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 42,4% số doanh nghiệp dự báo ổn định và 27,1% số doanh nghiệp dự báo giảm.

Về đơn đặt hàng, có 29,2% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý IV/2023 cao hơn quý III/2023; 39,7% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 31,1% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm.

Xu hướng quý I/2024 so với quý IV/2023, có 29,3% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 43,4% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định và 27,3% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý IV/2023 so với quý III/2023, có 22,4% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 45% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 32,6% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Xu hướng quý I/2024 so với quý IV/2023, có 24,6% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 46,8% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 28,6% số doanh nghiệp dự kiến giảm.

 

Nguyễn Hoà
Nguồn: Báo Công Thương
Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng