Giấy loại thu hồi nhập khẩu vào Trung Quốc

Ngày 10-09-2018
VPPA-  GIẤY THU HỒI Nhập khẩu vào Trung Quốc – Giá tịnh, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc   Giá hiện hành Giá năm trước Giá hiện hành so với   08/06/2018 01/06/2018 25/05/2018 09/06/2017 tuần trước tháng trước năm trước Nhập từ Mỹ                 […]

 

GIẤY THU HỒI

Nhập khẩu vào Trung Quốc – Giá tịnh, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc

 

Giá

hiện hành

Giá

năm trước

Giá hiện hành

so với

 

08/06/2018

01/06/2018

25/05/2018

09/06/2017

tuần

trước

tháng trước

năm

trước

Nhập từ Mỹ

               

  Thùng sóng cũ – OCC (11)

220 – 230

220 – 230

285 – 290

-83

-21,7%

  OCC lựa đúp (12)

280 – 300

280 – 300

280 – 300

  DLK (13)

300 – 320

300 – 320

280 – 290

+25

+8,7%

  Giấy văn phòng chọn lựa (37)

310 – 330

310 – 330

300 – 315

+13

+4,1%

  Báo cũ chọn lựa (58) – SCN

310 – 330

310 – 330

Nhập từ Châu Âu

               

  Thùng sóng cũ – OCC (1.05)

240 – 260

240 – 260

240 – 255

250 – 265

-8

-2,9%

  Báo cũ (2.01)

250 – 260

250 – 260

240 – 250

180 – 185

+73

+39,7%

Nhập từ Nhật Bản

               

  Thùng sóng cũ

235 – 245

235 – 245

220 – 230

265 – 270

+30

-28

-10,3%

  Báo cũ

240 – 245

240 – 245

235 – 245

260

+8

-18

-6,7%

Theo PPI Asia 08/06/2018

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng