Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam gửi thông báo đề nghị Hội viên chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg

Ngày 31-03-2020
VPPA-Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã có thông báo gửi đến hội viên đề nghị chấp hành nghiêm chỉnh quy định, nhất là tại đơn vị doanh nghiệp

Chi tiết thông báo như sau:

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng