Hiệp hội ngành giấy cần cơ chế ưu đãi đầu tư để tạo sức bật

Ngày 22-08-2018
VPPA-Hiện nay doanh nghiệp ngành giấy mới chỉ được tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại trong khi đó các nguồn vốn khác thì chưa thể tiếp cận. Hiện nay doanh nghiệp ngành giấy mới chỉ được tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại trong khi đó các nguồn […]

Hiện nay doanh nghiệp ngành giấy mới chỉ được tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại trong khi đó các nguồn vốn khác thì chưa thể tiếp cận. Hiện nay doanh nghiệp ngành giấy mới chỉ được tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại trong khi đó các nguồn vốn khác thì chưa thể tiếp cận. Nguồn: http://enternews.vn

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng