Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Ngày 05-10-2020
VPPA-Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam – nhiệm kỳ VI (2018-2023) đã được tổ chức thành công tại Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam nhiệm kỳ VI (2018-2023) đã tổ chức muộn 04 tháng so với thường kỳ. Tham dự Hội nghị lần này có 12/17 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội và một số khách mời là các Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội I  và Chi hội II của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam.

Ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam báo cáo sơ kết một số hoạt động của Văn phòng Hiệp hội trong 9 tháng năm 2020, trình bày một số nội dung thảo luận chính tại hội nghị như: Tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp FDI trong ngành giấy; Chương trình xây dựng chiến lược ngành giấy đến năm 2045.

Thực hiện các Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 nhưng trong 9 tháng năm 2020, Văn phòng Hiệp hội vẫn hoạt động bình thường và thực hiện các công tác thường xuyên, duy trì phát hành đều đặn các Bản tin kinh tế Ngành, Tạp chí, Website của Hiệp hội. Bên cạnh đó, Hiệp hội luôn tích cực đề xuất tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước về những bất cập của Nghị định 40/2019/ND-CP; QD 28/2020/QD-TTg – Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (thay thế quyết định 73/2014/QD-TTg); QCVN 33:2020 – Quy chuẩn về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Trên cơ sở các ý kiến đề xuất của Hiệp hội Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 129 (Nghị quyết thường kỳ tháng 8 của Chính phủ), trong đó đã quyết định: Cho phép gia hạn thời gian hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 (thay vì ngày 31 tháng 12 năm 2020); Gia hạn đến hết ngày ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, đồng thời không phải lập lại ĐTM đã được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất theo quy định tại Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, cũng như cho phép nhập khẩu phế liệu giấy làm nguyên liệu sản xuất mã HS 4707.90.00. đến hết ngày 31/12/2021.

Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo của Hiệp hội trong 9 tháng đầu năm 2020 đã phải hoãn và lùi lại như: Hội thảo Vai trò của lò hơi tầng sôi CFB trong nhà máy giấy (tháng 2/2020); Hội thảo về mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy (tháng 3/2020); Hội nghị toàn thể hội viên Hiệp hội năm 2020 (tháng 4/2020); Hội thảo kỹ thuật Ngành giấy (tháng 4/2020). mặc dù, tất các nội dung và công tác chuẩn bị cho các sự kiện này đã được Văn phòng Hiệp hội chuẩn bị sẵn sàng.

Trong cuộc họp, các Ủy viên Ban chấp hành, các khách mời đã thảo luận và đóng góp ý kiến xác thực cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành giấy, tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp trong ngành; thảo luận và góp ý về Chương trình xây dựng chiến lược của Ngành giấy đến năm 2045.

Một số hình ảnh của buổi họp.

VPPA

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng