Hội thảo: “Công nghiệp bao bì tầm nhìn 2020 – xu hướng mới – xung lực mới” do Hiệp hội Bao bì tổ chức ngày 29-06-2018

Ngày 04-09-2018
VPPA-Chương trình hội thảo Xin vui lòng tải phiếu đăng ký tham dự tại đây

Chương trình hội thảo Xin vui lòng tải phiếu đăng ký tham dự tại đây

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng