International Paper công bố tầm nhìn mục tiêu 2030

Ngày 17-02-2020
VPPA-Ngày 11/2, International Paper công bố tầm nhìn mục tiêu 2030, cam kết xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho con người, hành tinh và công ty. Là một công ty hang đầu thế giới trong ngành lâm sản, International Paper có vai trò đặc biệt trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần […]

Ngày 11/2, International Paper công bố tầm nhìn mục tiêu 2030, cam kết xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho con người, hành tinh và công ty.

Là một công ty hang đầu thế giới trong ngành lâm sản, International Paper có vai trò đặc biệt trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và tầm nhìn mục tiêu 2030 của công ty, cam kết tạo ra giá trị lâu dài cho tất cả các bên liên quan.

Các mục tiêu cam kết của công ty vào năm 2030:

1/ Rừng xanh & nguồn gỗ dồi dào: Luôn nỗ lực đi đầu trong việc quản lý rừng toàn cầu;

2/ Con người hạnh phúc: Khiến nhân viên hạnh phúc bằng việc cung cấp một môi trường làm việc an toàn, chu đáo và toàn diện, xây dựng cộng đồng hạnh phúc;

3/ Hoạt động bền vững: Cải thiện các tác động khí hậu và nâng cao quản lý nguồn nước;

4/ Bảo vệ môi trường: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, sản xuất các sản phẩm cải tiến làm từ xơ sợi;

Các mục tiêu bao gồm các cam kết giảm 35% lượng khí thải nhà kính so với năm 2017, giảm 25% lượng nước sử dụng và tạo ra các sản phẩm cải tiến có thể tái sử dụng 100%, có thể tái chế hoặc có thể phân hủy.

Một số mục tiêu, như chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, sẽ đòi hỏi phải thúc đẩy cải tiến nhiều hơn và tăng cường hợp tác.

Việc hợp tác chặt chẽ trong toàn bộ chuỗi giá trị từ khách hàng, nhà cung cấp đến các tổ chức phi chính phủ sẽ đóng vai trò quan trọng để đạt được những mục tiêu đầy tham vọng này.

Các mục tiêu sẽ giúp công ty thành công, phát triển bền vững, có trách nhiệm nhất trên thế giới và phù hợp với các ưu tiên toàn cầu của Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Theo RISI – VPPA 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng