Lãi trước thuế của Giấy Việt Trì trong 2020 giảm 11%

Ngày 14-04-2020
VPPA-CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Trong đó, GVT đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 cũng như phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể, cổ phiếu ngành giấy mã GVT (CTCP Giấy Việt Trì) lên kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt hơn […]

Diễn biến giá cổ phiếu giấy việt trì GVT từ đầu năm 2019 đến nay

CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Trong đó, GVT đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 cũng như phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Cụ thể, cổ phiếu ngành giấy mã GVT (CTCP Giấy Việt Trì) lên kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt hơn 1,200 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt hơn 80 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm trước.

Kế hoạch và thực hiện lãi trước thuế của GVT qua các năm. Đvt: Tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu giấy việt trì GVT từ đầu năm 2019 đến nay

CTCP Giấy Việt Trì lên kế hoạch sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ lần lượt đạt hơn 99,000 tấn. Bên cạnh đó, Công ty cũng dự kiến sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 tỷ lệ trên 30%.

Thêm vào đó, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ GVT thông qua việc thống nhất đầu tư máy Xeo 2 lưới, khổ máy 4,200 mm, công suất 100,000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư từ 230-250 tỷ đồng và thông qua sửa đổi điều lệ công ty từ vốn điều lệ cũ hơn 73 tỷ đồng lên vốn mới hơn 116 tỷ đồng.

Trong năm 2019, GVT ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1,218 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước. Ngược lại, lãi sau thuế ghi nhận gần 72 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2018.

HĐQT GVT cũng trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo phương án cổ tức bằng cổ phiếu. Trong đó, GVT sẽ chi gần 43 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 58% bằng cổ phiếu và dự kiến sẽ trả trong quý 2 và quý 3/2020.

Các đợt chi trả cổ tức trước đó của GVT

Diễn biến giá cổ phiếu giấy việt trì GVT từ đầu năm 2019 đến nay

Đồng thời, CTCP Giấy Việt Trì sẽ trích quỹ đầu tư phát triển 2019 gần 29 tỷ đồng và thưởng cho ban quản lý điều hành hơn 590 triệu đồng.

Hiện tại, giá cổ phiếu GVT đang giao dịch quanh mức 34,900 đồng/cp (10/04/2020), tăng hơn 100% qua 1 quý trở lại đây với khối lượng giao dịch chỉ 585 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu GVT từ đầu năm 2019 đến nay

Diễn biến giá cổ phiếu GVT từ đầu năm 2019 đến nay

Theo Vietstock

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng