Hiệp hội Giấy dự họp với Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về Nghị định 40/2019/ND-CP

Ngày 31-08-2020
VPPA-Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Ngành Giấy, xử lý những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 40/2019/ND-CP – Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP, liên tục trong hai ngày 27 và 28/8/2020, Lãnh đạo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã tham dự các cuộc họp với Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành nhằm đưa ra các phương án tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường.

Sáng ngày 27/8/2020, Ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã tham dự buổi làm việc giữa Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ với đại diện các Hiệp hội và tổ chức đã có kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp khi thực hiện nội dung của Nghị định 40/2019/ND-CP. Phát biểu tại cuộc họp, Ông Đặng Văn Sơn tiếp tục trình bày về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Ngành Giấy khi thực hiện Nghị định, giải thích rõ về các kiến nghị của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã gửi về Tổ Công tác và Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Đối với Quy định về Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: Đề nghị tự động gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đến ngày 31/12/2021 đối với các doanh nghiệp có Giấy xác nhận hết hạn trước thời gian này.

Đối với quy định về thời gian lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục. Gia hạn thời gian thực hiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục đến 31/12/2021. Nội dung này đã có ý kiến của Bộ Tài nguyên – Môi trường, đề nghị đưa vào Nghị quyết tháng 8/2020 của Chính phủ.

Đề nghị xem xét không quan trắc, giám sát định kỳ chỉ tiêu Dioxin/Furan trong QCVN12-MT/2015/BTNMT đối với các nhà máy sản xuất giấy tissue, giấy bao bì hòm hộp (có nguyên liệu từ bột giấy thương phẩm, giấy thu hồi).

Chiều ngày 28/8/2020, Ông Đặng Văn Sơn lại tiếp tục tham dự buổi việc của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan về phương án xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan tới Nghị định 40/2019 sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc, các bộ, cơ quan đã thống nhất hướng xử lý nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan tới việc thực hiện Nghị định 40. Các bộ, cơ quan cho rằng kiến nghị, phản ánh của các hiệp hội doanh nghiệp là hợp lý và có cơ sở thực tiễn, do khó khăn bất khả kháng của tình hình đại dịch Covid-19.

Các bộ, cơ quan đã thống nhất đề nghị Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị Chính phủ cho phép gia hạn thời gian phải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc đến trước ngày 31/12/2021, tức là thêm 1 năm nữa.

Các bộ, cơ quan cũng thống nhất phương án cho tự động gia hạn/cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu nguyên liệu làm nguyên liệu sản xuất đến hết ngày 31/12/2021./.

VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng