Lãnh đạo Hiệp hội tham dự phiên họp của Tổ Biên tập điều chỉnh Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu

Ngày 27-08-2018
VPPA-Đề nghị Bộ Tài Nguyên – Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, kiến nghị với Chính phủ nghiên cứu, xem xét việc cho phép các doanh nghiệp được tiếp tục nhập khẩu giấy loại hỗn hợp (mix […]

Đề nghị Bộ Tài Nguyên – Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, kiến nghị với Chính phủ nghiên cứu, xem xét việc cho phép các doanh nghiệp được tiếp tục nhập khẩu giấy loại hỗn hợp (mix paper) mã HS 4707.9000, nhưng kèm theo điều kiện phân loại chi tiết và cam kết xử lý triệt để môi trường trong và sau quá trình sản xuất.Trên cơ sở giấy mời họp của Bộ Tài nguyên – Môi trường, sáng 23 tháng 8 năm 2018, Ông Đặng Văn Sơn – Tổng Thư ký Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Ông Phan Hưng – Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã tham dự cuộc họp của Tổ Biên tập sửa đổi Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Phát biểu tại cuộc họp sau khi đã giải thích cụ thể với các cơ quan quản lý nhà nước về thành phần của giấy loại hỗn hợp (mix paper) chưa phân loại, đây là các loại loại giấy thu hồi lẫn lộn chưa được phân loại cụ thể thành các loại giấy thu hồi cụ thể (SOP, OCC, ONP, OMG…), Ông Đặng Văn Sơn có ý kiến đề nghị Bộ Tài Nguyên – Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, kiến nghị với Chính phủ nghiên cứu, xem xét việc cho phép các doanh nghiệp được tiếp tục nhập khẩu giấy loại hỗn hợp (mix paper) mã HS 4707.9000, nhưng kèm theo điều kiện phân loại chi tiết và cam kết xử lý triệt để môi trường có liên quan đến giấy loại hỗn hợp trong và sau quá trình sản xuất. VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng