Máy biến giấy vụn thành cuộn giấy vệ sinh mới

Ngày 26-05-2020
VPPA-Máy White Goat biến 40 tờ A4 xé vụn thành cuộn giấy vệ sinh trong 30 phút, giúp giảm rác thải văn phòng biến 40 tờ A4 xé vụn thành cuộn giấy vệ sinh trong 30 phút, giúp giảm rác thải văn phòng.

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng