Nghị quyết Đại hội toàn thể hội viên Chi hội II lần thứ V Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Ngày 03-08-2012
VPPA-Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V của Chi hội II, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 03 tháng 08 năm 2012, tại Khách sạn Cap Saint Jacques, Thành phố Vũng Tàu. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, toàn văn như sau: […]

Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V của Chi hội II, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 03 tháng 08 năm 2012, tại Khách sạn Cap Saint Jacques, Thành phố Vũng Tàu. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, toàn văn như sau:   HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              VIỆT NAM                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              CHI HỘI II Thành phố Vũng Tàu, ngày 03 tháng  08 năm 2012   NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN LẦN THỨ V CHI HỘI II, HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V của Chi hội II, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 03 tháng 08 năm 2012, tại Khách sạn Cap Saint Jacques, Thành phố Vũng Tàu. Ông Hoàng Trung Sơn, ủy viên Ban Chấp hành Chi hội II, thay mặt Ban Chấp hành Chi hội II trình bày với Đại hội báo cáo: Đánh giá hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2007-2011, Phương hướng hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2012-2016.. Ông Hàn Vinh Quang, Chủ tịch Chi hội II trình bày với Đại hội Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi hội II nhiệm kỳ 2007-2011. Đại hội đã thảo luận các báo cáo trình bày tại Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội II gồm 5 ủy viên. Đại hội nhất trí QUYẾT NGHỊ 1.       Thông qua các báo cáo của BCH Chi hội II (Khóa IV). Đại hội giao cho Ban chấp hành Chi hội II (Khóa V), nhiệm kỳ 2012-2016 tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đóng góp, bổ sung của các đại biểu để hoàn thiện văn kiện chính thức của Đại hội. 2.       Đại hội công nhận kết quả bầu cử Ban chấp hành Chi hội II (Khóa V) Ban chấp hành Chi hội II (Khóa V) có 5 ủy viên: Ông Dương Xuân Cào, Giám đốc Công ty CP Giấy Xuân Đức Ông Đoàn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Giấy Bình Chiểu. Ông Hoàng Trung Sơn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Giấy & Bao bì Đồng Tiến Ông Hà Ngọc Thống, Giám đốc Cty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu. Ông Phan Quang Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Miền Tây Chủ tịch Chi hội II được bầu trong Phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Chi hội II khóa V. 3.       Đại hội giao cho Ban chấp hành Chi hội II (Khóa V) căn cứ vào Nghị quyết Đại hội để cụ thể hóa thành chương trình công tác hàng năm, chỉ đạo hoạt động của các hội viên trong Chi hội. Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V Chi hội II, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam kêu gọi toàn thể hội viên nỗ lực vượt qua khó khăn, hợp tác, hiệp lực cùng phát triển ngành giấy và bột giấy Việt Nam vững bền./.   ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM             TM THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                CHỦ TỊCH CHI HỘI             NGUYỄN THỊ THÚY                                    HOÀNG TRUNG SƠN             HÀ NGỌC THỐNG

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng