Biên bản họp Ban Chấp hành chi hội I lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 10-11-2018
VPPA-Ngày 6.11.2018, Tại Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Ban Chấp hành Chi hội I đã tổ chức phiên họp lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023. Biên bản của hội nghị: CH1_BienBanHop2

Ngày 6.11.2018, Tại Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Ban Chấp hành Chi hội I đã tổ chức phiên họp lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Biên bản của hội nghị: CH1_BienBanHop2

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng