Chi hội I Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 20-09-2018
VPPA-Ngày 19 tháng 9 năm 2018, tại Khách sạn Phượng Hoàng khu nghỉ dưỡng Phú Sơn, thành phố Bắc Ninh, Chi hội I Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023. Toàn cảnh Đại hội Chi hội I lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 […]

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, tại Khách sạn Phượng Hoàng khu nghỉ dưỡng Phú Sơn, thành phố Bắc Ninh, Chi hội I Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Toàn cảnh Đại hội Chi hội I lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 (VPPA)

Tham gia Đại hội có mặt của toàn thể các vị Ủy viên ban Chấp hành Chi hội I nhiệm kỳ V cùng 28 hội viên của Chi hội I. Ngoài ra còn có các vị khách mời Ông Nguyễn Việt Đức – Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Hoàng Trung Sơn – Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Chi hội II của Hiệp hội, Ông Trần Văn Nhớ – UV BCH Hiệp hội.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Nhân Phượng Chủ tịch Chi hội Nhiệm kỳ V đọc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các hội viên trong giai đoạn vừa qua, ông Phan Hưng đọc báo cáo phương hướng hoạt động của Chi hội I trong nhiệm kỳ tới. Ngoài ra Đại hội còn nghe phát biểu tham luận của các Ông Nguyễn Việt Đức – Chủ tịch Hiệp hội, ông Hoàng Trung Sơn – Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Chi hội II, ông Đặng Văn Sơn – Tổng Thư ký Hiệp hội, ông Ngô Văn Khanh Chủ tịch Công ty CP XNK Bắc Giang (Giấy Xương Giang).

Các vị khách mời phát biểu tham luận tại Đại hội (VPPA)

Đại hội đã nhất trí bầu 14 Ủy viên Ban chấp hành của Chi hội I nhiệm kỳ VI , Ông Phan Hưng được Đại hội nhất trí bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội I nhiệm kỳ 2018-2023.

  

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt (VPPA)

VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng