Nghị quyết miễn thị thực cho công dân 13 nước

Ngày 15-03-2022
VPPA-Ngày 15 tháng 3 năm 2022, trên cơ sở biểu quyết của các thành viên Chính phủ đối với đề xuất của Bộ trưởng Bộ ngoại giao tại văn bản số 463/BC-BNG-LS-m ngày 1 tháng 3 năm 2022, Chính phủ ban hành nghị quyết về việc miễn thị thực cho công dân 13 nước.

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng