Người lao động cách ly vì COVID-19 vẫn được hưởng lương

Ngày 27-03-2020
VPPA-Người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch COVID-19, như phải đi cách ly, thì vẫn được hưởng lương bình thường. Đây là nội dung chính trong văn bản của Bộ Lao động – thương binh và xã hội vừa gửi các Sở Lao động – thương binh và xã […]

lãnh đạo phát biểu trong cuộc họp covid-19

Người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch COVID-19, như phải đi cách ly, thì vẫn được hưởng lương bình thường.

Đây là nội dung chính trong văn bản của Bộ Lao động – thương binh và xã hội vừa gửi các Sở Lao động – thương binh và xã hội địa phương hướng dẫn về việc trả lương ngừng việc, và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch COVID-19.

Theo ông Nguyễn Huy Hưng, cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất dẫn đến có những lao động phải ngừng việc.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều lao động nước ngoài không thể trở lại làm việc. Thậm chí có những lao động thuộc diện phải đi cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền…

Để thuận lợi cho việc chi trả lương cho người lao động thuộc các diện kể trên, Bộ Lao động – thương binh và xã hội hướng dẫn các các Sở Lao động – thương binh và xã hội địa phương hướng dẫn việc chi trả lương của doanh nghiệp theo đúng quy định tại điều 98 của Bộ luật lao động hiện hành về trả lương khi ngừng việc.

Với các trường hợp người lao động không thể trở lại làm việc do dịch COVID-19, trong đó có đi cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì người lao động vẫn được hưởng lương theo quy định của điều 98.

Trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động, hay ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người lao động vẫn được hưởng lương.

Cụ thể, với các trường hợp người lao động không thể trở lại làm việc do dịch COVID-19, trong đó có đi cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì người lao động vẫn được hưởng lương theo quy định của khoản 3 điều 98 (Bộ luật Lao động năm 2012).

Khoản tiền lương này do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Tức là, trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động hay ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người lao động vẫn được hưởng lương.

Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, thị trường dẫn đến không bố trí đủ việc làm, người sử dụng có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác. Nếu thời gian tạm ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể tạm hoãn thực hiện hợp đồng…

Theo Tuổi trẻ

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng