Nhập khẩu sản phẩm từ giấy kim ngạch tiếp tục suy giảm

Ngày 16-03-2017
VPPA-Tiếp tục đà suy giảm từ tháng cuối năm 2016, sang tháng 1/2017 kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy giảm 21,5% so với tháng 12/2016 và giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước tương ứng với 44,7 triệu USD. Việt Nam nhập khẩu sản phẩm từ giấy chủ yếu từ các nước […]

Tiếp tục đà suy giảm từ tháng cuối năm 2016, sang tháng 1/2017 kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy giảm 21,5% so với tháng 12/2016 và giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước tương ứng với 44,7 triệu USD.

Việt Nam nhập khẩu sản phẩm từ giấy chủ yếu từ các nước châu Á, trong đó Trung Quốc là thị trường chủ lực, chiếm 41% tổng kim ngạch, đạt 18,3 triệu USD, tăng 4,01% so với cùng kỳ năm 2016.
Thị trường lớn đứng thứ hai sau Trung Quốc là Thái Lan, đạt 6,8 triệu USD, tăng 7,77%, kế đến là Hàn Quốc, tuy nhiên tốc độ nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc giảm, giảm 15,61%…
Ngoài nhập khẩu từ các nước châu Á, Việt Nam còn nhập khẩu từ các nước khác như: Hoa Kỳ, Đức với kim ngạch lần lượt là 448,7 nghìn USD và 345,9 nghìn USD, giảm tương ứng 31,78% và 11,27% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, tháng đầu năm nay,tốc độ nhập khẩu sản phẩm từ giấy từ các thị trường đều suy giảm kim ngạch, số thị trường này chiếm tới 70%, trong đó nhập từ Singapore giảm mạnh nhất, giảm 56,66%, ngược lại số thị trường với tốc độ tăng trưởng dương chỉ chiếm 30% và nhập khẩu từ Malaysia tăng mạnh, tăng 18,66%, đạt kim ngạch 719,5 nghìn USD.

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng