Nhập khẩu sản phẩm từ giấy tăng trở lại

Ngày 07-11-2017
VPPA-Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy tăng trở lại trong tháng 9. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường nhập khẩu chính sản phẩm từ giấy của Việt Nam. Sau khi suy giảm kim ngạch trong tháng 8/2017, sang tháng 9 nhập khẩu sản phẩm từ giấy đã tăng trở lại, tăng […]

Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy tăng trở lại trong tháng 9. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường nhập khẩu chính sản phẩm từ giấy của Việt Nam.

Sau khi suy giảm kim ngạch trong tháng 8/2017, sang tháng 9 nhập khẩu sản phẩm từ giấy đã tăng trở lại, tăng 8,1% đạt 59,8 triệu USD, nâng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy 9 tháng 2017 lên 497,1 triệu USD, tăng 13,07% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy của Việt Nam chiếm 41,8% tổng kim ngạch, đạt 208,1 triệu USD tăng 24,16%. Đứng thứ hai là thị trường Thái Lan, đạt 63,8 triệu USD, tăng 12,61%, kế đến là Hàn Quốc, đạt 43,8 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ 2016.
Ngoài ba thị trường nhập chủ lực kể trên, Việt Nam còn nhập từ các thị trường khác nữa như: Đài Loan (Trugn Quốc), Malaysia, Hoa Kỳ, Đức…. Nhìn chung, kim ngạch nhập từ các thị trường đều tăng trưởng chiếm 70%, trong đó nhập từ Indonesia tăng mạnh vượt trội, tuy kim ngạch chỉ đạt 7,7 triệu USD, nhưng tăng 43,9%. Ở chiều ngược lại, thị trường với kim ngạch suy giảm chiếm 30% và nhập từ Singapore giảm mạnh nhất, giảm 11,92% tương ứng với 1,1 triệu USD.
Thị trường nhập khẩu sản phẩm từ giấy 9 tháng 2017 (ĐVT: USD)

Thị trường

9 tháng 2017

9 tháng 2016

So sánh (%)

Tổng

497.142.399

439.682.524

13,07

Trung Quốc

208.150.895

167.646.757

24,16

Thái Lan

63.862.800

56.713.709

12,61

Hàn Quốc

43.882.119

40.669.086

7,90

Nhật Bản

36.752.222

30.030.445

22,38

Đài Loan

25.626.635

25.675.717

-0,19

Indonesia

7.780.692

5.407.014

43,90

Malaysia

7.294.011

8.234.125

-11,42

Hoa Kỳ

6.602.850

5.764.177

14,55

Đức

3.479.151

2.922.471

19,05

Singapore

1.195.568

1.357.326

-11,92

(tính toán số liệu từ TCHQ)
Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng