Sản phẩm giấy xuất xứ từ Trung Quốc chiếm 41,3% tổng kim ngạch

Ngày 25-10-2017
VPPA-Việt Nam nhập khẩu sản phẩm giấy chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, đây cũng là một trong số những thị trường có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh nhất trong 8 tháng đầu năm 2017. Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho thấy, tháng 8/2017 kim ngạch nhập khẩu […]

Việt Nam nhập khẩu sản phẩm giấy chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, đây cũng là một trong số những thị trường có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh nhất trong 8 tháng đầu năm 2017.

Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho thấy, tháng 8/2017 kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy giảm 6,3% so với tháng 7, xuống còn 55,3 triệu USD – đây là tháng thứ ba giảm liên tiếp – tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 437,7 triệu USD, tăng 13,39% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong số những quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu sản phẩm từ giấy thì Trung Quốc là thị trường chính, chiếm 41,3% tổng kim ngạch, đạt 181,1 triệu USD tăng 25,95% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường lớn đứng thứ hai là Thái Lan, đạt 57,2 triệu USD, tăng 16,52% kế đến là Hàn quốc tăng 7,37%, đạt 39,1 triệu USD.
Ngoài ba thị trường chủ lực kể trên, Việt Nam còn nhập khẩu từ các thị trường khác như Singapore, Indonesia, Nhật Bản,…. trong đó đáng chú ý nhập từ thị trường Singpore giảm mạnh, giảm 10,07% xuống còn 1,1 triệu USD, ngược lại nhập từ thị trường Trung Quốc lại tăng mạnh.
Thị trường nhập khẩu sản phẩm từ giấy 8 tháng 2017 (ĐVT: USD)

Thị trường

8 tháng 2017

8 tháng 2016

So sánh (%)

Tổng

437.745.048

386.063.268

13,39

Trung Quốc

181.151.137

143.826.731

25,95

Thái Lan

57.289.570

49.166.099

16,52

Hàn Quốc

39.143.395

36.457.780

7,37

Nhật Bản

33.057.662

26.887.607

22,95

Đài Loan

22.162.209

22.970.562

-3,52

Indonesia

6.858.407

4.864.064

41,00

Malaysia

6.529.253

7.246.396

-9,90

Hoa Kỳ

5.937.100

5.217.178

13,80

Đức

2.754.873

2.396.993

14,93

Singapore

1.118.151

1.243.413

-10,07

(tính toán theo số liệu của TCHQ)
Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng