Sản phẩm giấy xuất xứ từ Trung Quốc chiếm 48% thị phần

Ngày 02-12-2019
VPPA-Là thị trường có vị trí và khoảng cách địa lý không xa với Việt Nam, thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, Trung Quốc trở thành thị trường chủ lực cung cấp sản phẩm từ giấy cho Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2019. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, […]

Là thị trường có vị trí và khoảng cách địa lý không xa với Việt Nam, thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, Trung Quốc trở thành thị trường chủ lực cung cấp sản phẩm từ giấy cho Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2019.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, kim ngạch nhập khẩu giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam trong tháng 10/2019 đạt 71,9 triệu USD, tăng 8,7% so với tháng 9/2019 – đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp.
Nâng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy 10 tháng năm 2019 lên 621,54 triệu USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong số những thị trường cung cấp sản phẩm từ giấy cho Việt Nam, thì Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất 48% đạt 298,45 triệu USD, tăng 24,13% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10/2019 Việt Nam cũng đã nhập từ Trung Quốc 35,74 triệu USD, tăng 9,83% so với tháng 9/2019 và tăng 21,43% so với tháng 10/2018. Với vị trí địa lý và khoảng cách không xa với Việt Nam, thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa – đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Trung Quốc trở thành nguồn cung chính sản phẩm từ giấy cho Việt Nam.
Đứng thứ hai là thị trường Thái Lan với kim ngạch đạt 61,65 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ giảm 23,91% riêng tháng 10/2019 cũng đã nhập từ Thái Lan 8,6 triệu USD, giảm 7,63% so với tháng 9/2019 và giảm 40,52% so với tháng 10/2018.
Kế đến là các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản với kim ngạch đạt lần lượt 52,30 triệu USD; 44,72 triệu USD tương ứng với giảm 2,44% và tăng 2,59% so với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 10/2019 kim ngạch nhập khẩu sản phẩm giấy từ hai thị trường này đều tăng trưởng so với tháng 9/2019, tăng lần lượt 44,26% và 44,08% và tăng 10,54%; 16,16% so với tháng 10/2018.
Nhìn chung, 10 tháng đầu năm 2019 kim ngạch nhập khẩu sản phẩm giấy của Việt Nam từ các thị trường hầu hết đều tăng trưởng, trong đó tăng mạnh nhất từ thị trường Singapore, tuy kim ngạch chỉ đạt 1,85 triệu USD, nhưng tăng 40,3% so với cùng kỳ 2018, mặc dù tháng 10/2019 nhập từ thị trường này giảm 14,51% so với tháng 9/2019 và giảm 16,48% so với tháng 10/2018.
Thị trường nhập khẩu sản phẩm từ giấy 10 tháng năm 2019
Thị trường Tháng 10/2019 (USD) +/- so với tháng 9/2019 (%)* 10 tháng năm 2019 (USD) +/- so với cùng kỳ 2018 (%)*
Trung Quốc 35.749.625 9,83 298.450.451 24,13
Thái Lan 8.608.411 -7,63 61.653.068 -23,91
Hàn Quốc 5.321.151 44,26 52.307.337 -2,44
Nhật Bản 5.636.123 44,08 44.724.985 2,59
Đài Loan 3.274.327 -1,71 33.033.195 8,5
HongKong (TQ) 3.593.650 10,07 31.639.018 -13,85
Indonesia 1.289.891 -4,04 11.185.171 10,27
Malaysia 795.773 -6,51 9.429.709 18,68
Mỹ 1.001.724 -26,45 9.410.753 15,53
Đức 476.627 18,28 5.714.920 12,52
Singapore 223.577 -14,51 1.855.197 40,3
(*Tính toán số liệu từ TCHQ)
Theo Vinanet
Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng