Số liệu thống kê về rác thải ni lông trên toàn thế giới

Ngày 26-10-2012
VPPA-Số liệu từ Cục Bảo vệ Mội trường Hoa Kỳ cho biết mỗi năm có khoảng một nghìn năm trăm tỷ bao ni lông đã được sử dụng trên toàn thế giới. Thế thì, chúng đi về đâu? Mời các anh chị xem thêm : Sự nguy hiểm của túi ni lông

Số liệu từ Cục Bảo vệ Mội trường Hoa Kỳ cho biết mỗi năm có khoảng một nghìn năm trăm tỷ bao ni lông đã được sử dụng trên toàn thế giới. Thế thì, chúng đi về đâu?

Mời các anh chị xem thêm : Sự nguy hiểm của túi ni lông

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng