Năm 2018, xuất khẩu sản phẩm gỗ của Brazil tăng 25,5%, đạt 10,7 tỷ USD

Theo số liệu của Hiệp hội công nghiệp rừng Brazil (Ibá), cho biết 2018 là năm kỷ lục của ngành, nước này đã xuất khẩu 10,7 tỷ USD – tăng 25,5% so với năm 2017. Trong đó, xuất khẩu bột giấy tăng 31,5%, gỗ tấm tăng 7,3% và giấy tăng 8,3%.

Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu chính bột giấy của Brazil, năm 2018 đạt 3,5 tỷ USD, tăng 37,7% so với năm 2017. Lĩnh vực giấy vẫn tập trung vào xuất khẩu sang Mỹ Latinh, nơi giá trị giao dịch tăng 13,0%. Châu Mỹ Latinh cũng là điểm đến chính của xuất khẩu gỗ tấm, với 179 triệu USD tăng 18,5%.

Dưới đây là các chỉ số hiệu suất của ngành lâm nghiệp Brazil năm 2018:

Sản xuất: Sản lượng bột giấy vẫn ở mức cao, kết thúc năm với hiệu suất tốt nhất trong lịch sử của ngành. Trong mười hai tháng của năm 2018, 21,0 triệu tấn đã được sản xuất, tăng 7,7%. Sản xuất giấy các loại ổn định, với 10,4 triệu tấn được sản xuất trong năm 2018; sản xuất giấy tissue tăng 3,7%.

Tiêu thụ trong nước: Tiêu thụ gỗ tấm tăng 2,9% so với năm 2017, đạt mức 6,7 triệu m3. Trong khi đó, tiêu thụ giấy các loại ổn định ở mức 5,5 triệu tấn.

Kim ngạch xuất khẩu: Bột giấy là sản phẩm có kim ngạch tăng mạnh nhất tăng 11,5% trong năm 2018, với 14,7 triệu tấn được bán ra. Xuất khẩu các gỗ tấm tăng 4.2% trong năm 2018, đạt mức 1,3 triệu m3.

PPI Latin America/03.2019