Xuất khẩu giấy kraft của Mỹ tăng 28,1% trong tháng 5

Chỉ trong tháng 5/2020, Mỹ đã xuất khẩu 341.075 tấn giấy kraft lớp mặt sang Trung Quốc, gấp đôi lượng xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước, đã tăng 111% từ đầu năm đến nay.

Chỉ riêng xuất khẩu sang Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2020 đã đạt 1,967 triệu tấn, tương đương 17% tổng lượng xuất khẩu hàng năm của Mỹ, tăng 28,1% so với 1,535 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2019.

Theo Chính phủ Mỹ, giá giấy kraft lớp mặt xuất khẩu trung bình của Mỹ đã giảm 125 USD/tấn. Từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020, giá bán trong nước của giấy kraft lớp mặt có định lượng 42-lb đã giảm 30 USD/tấn.

    >>> Xuất khẩu dăm gỗ của Úc giảm mạnh

Tính đến tháng 5/2020, xuất khẩu sang Mexico giảm 5,6%, xuống còn 320.220 tấn. Tiếp theo là Ý (137.444 tấn, tăng 21,3%), Guatemala (134.573 tấn, tăng 41,1%), Canada (127.075 tấn, tăng 13,7%), Ecuador (101.185 tấn, tăng 61,9%), Costa Rica (88.990 tấn, tăng 11,2%), Thổ Nhĩ Kỳ (75.379 tấn, tăng 142,1%), Tây Ban Nha (56.225 tấn, tăng 10,5%) và Chile (46.766 tấn, tăng 7,8% ).

Từ đầu năm đến cuối tháng 5/2020, xuất khẩu giấy kraft lớp mặt đã tăng 28,1% mặc dù các nhà máy sản xuất giấy bao bì hòm hộp của Mỹ đã cắt giảm tỷ lệ hoạt động trung bình từ khoảng 96% trong tháng 4 xuống chỉ còn 90% vào tháng 5./.

Theo RISI Fastmarkets