Tài liệu hội thảo Hội nghị toàn thể Hội viên Chi hội II – Lần 06 tại Tp.HCM – ngày 25/03/2016

Ngày 12-09-2018
VPPA-1/ Hội viên mới – Lautan Luas Việt Nam – Tự giới thiệu. Tải tài liệu 2/ Tham luận của khách mời: Bà Huỳnh Thị Thu Hằng, Chuyên gia Năng suất,  Trung tâm Năng suất Nhật Bản – Giám đốc công ty Đầu tư – Tư vấn Đào tạo Nhân Khang về An toàn lao động. Tải tài […]

1/ Hội viên mới – Lautan Luas Việt Nam – Tự giới thiệu. Tải tài liệu

2/ Tham luận của khách mời: Bà Huỳnh Thị Thu Hằng, Chuyên gia Năng suất,  Trung tâm Năng suất Nhật Bản – Giám đốc công ty Đầu tư – Tư vấn Đào tạo Nhân Khang về An toàn lao động. Tải tài liệu 1 ; Tải tài liệu 2

3/ Hội viên Đức Toàn – Giới thiệu Hệ thống xử lý bột. Tải tài liệu

4/ Hội viên ĐT-CN- XNK Đông Dương – Giới thiệu “Giải pháp giảm chi phí năng lượng cho NM SX giấy kết hợp bảo vệ môi trường”. Tải tài liệu

5/ Nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình – Kobelco Eco-Solutions Việt Nam – Giới thiệu giải pháp nước thải giấy. Tải tài liệu

6/ Hội viên Thuận Phát Hưng – Chia sẻ đề tài ” Chất lượng giấy từ góc nhìn của nhà sản xuất bao bì carton”. Tải tài liệu

7/ Hội viên Giấy Việt – Chia sẻ đề tài ” Những thách thức với nhà sản xuất bao bì trong nước trước tương lai gần”. Tải tài liệu

8/ Chủ Tịch Chi hội II – Ông Hoàng Trung Sơn chia sẻ đề tài “Cơ bản về TPP”. Tải tài liệu

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng