Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 10/2019

Ngày 28-11-2019
VPPA-Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 10: tiêu thụ giảm, tồn kho đạt 42 ngày cung cấp, tỷ lệ tiêu thụ trên công suất đạt 85%. Theo số liệu báo cáo của Hội đồng sản phẩm Giấy và Bột giấy toàn cầu, trong tháng 10/2019 tiêu thụ bột giấy toàn cầu giảm 11,4% chỉ […]

Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 10: tiêu thụ giảm, tồn kho đạt 42 ngày cung cấp, tỷ lệ tiêu thụ trên công suất đạt 85%.

Theo số liệu báo cáo của Hội đồng sản phẩm Giấy và Bột giấy toàn cầu, trong tháng 10/2019 tiêu thụ bột giấy toàn cầu giảm 11,4% chỉ đạt 4,210 triệu tấn, so với 4,753 triệu tấn trong tháng 9/2019.
Tuy nhiên, tiêu thụ lại cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 6,6%, khi đó tiêu thụ bột giấy đạt 3,950 triệu tấn tháng 10/2018. Tỷ lệ tiêu thụ so với công suất đã giảm từ 99% trong tháng 9 xuống còn 85% trong tháng 10.
Tiêu thụ bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đạt 2,096 triệu tấn trong tháng 10, tăng so với mức 2,038 triệu tấn trong tháng 9. Trong khi đó, tiêu thụ bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) chỉ đạt 1,976 triệu tấn, giảm so với mức 2,564 triệu tấn trong tháng 9/2019.Tồn kho nhà sản xuất toàn cầu giảm còn 42 ngày cung cấp trong tháng 10 (33 ngày bột BSK và 50 ngày bột BHK), nhưng vẫn cao hơn mức tồn kho tháng 10/2018 là 3 ngày./.

Theo RISI

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng