Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 2/2020

Ngày 25-03-2020
VPPA-Theo số liệu thống kê của Hội đồng Giấy và Bột giấy toàn cầu, trong tháng 02/2020 tiêu thụ bột giấy toàn cầu giảm 4,9% chỉ đạt 3,798 triệu tấn, so với 3,993 triệu tấn trong tháng 01/2020, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 là 0,2%, khi đó tiêu thụ bột giấy đạt […]

bột giấy NBSK

Theo số liệu thống kê của Hội đồng Giấy và Bột giấy toàn cầu, trong tháng 02/2020 tiêu thụ bột giấy toàn cầu giảm 4,9% chỉ đạt 3,798 triệu tấn, so với 3,993 triệu tấn trong tháng 01/2020, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 là 0,2%, khi đó tiêu thụ bột giấy đạt 3,807 triệu tấn tháng 02/2020.

Tiêu thụ bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đạt 1,836 triệu tấn trong tháng 2, giảm so với mức 2,804 triệu tấn trong tháng 01. Trong khi đó, tiêu thụ bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) lại tăng không đáng kể từ 1,778 tấn trong tháng 1 lên 1,797 trong tháng 2.

Tồn kho nhà sản xuất toàn cầu giảm còn 42 ngày cung cấp trong tháng 2 (37 ngày bột BSK và 47 ngày bột BHK),  thấp hơn 13 ngày so với cùng kỳ 02/2019 là 13 ngày./.

RISI – VPPA

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng