Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 5.2019

Ngày 27-06-2019
VPPA-Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 5: Lượng tiêu thụ tăng lên 4,042 triệu tấn, tồn kho tiếp tục tăng lên 51 ngày cung cấp, tiêu thụ đạt 82% công suất. Theo dữ liệu được công bố bởi Hội đồng sản phẩm giấy và bột giấy toàn cầu (PPPC) – Tiêu thụ bột giấy […]

Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 5: Lượng tiêu thụ tăng lên 4,042 triệu tấn, tồn kho tiếp tục tăng lên 51 ngày cung cấp, tiêu thụ đạt 82% công suất.

Theo dữ liệu được công bố bởi Hội đồng sản phẩm giấy và bột giấy toàn cầu (PPPC) – Tiêu thụ bột giấy toàn cầu đã tăng 2,8% so với tháng 4.2019, từ 3,931 triệu tấn đạt 4,042 triệu tấn trong tháng 5.2019. Giảm 4,7% so với cùng kỳ tháng 5.2018, với mức tiêu thụ đạt 4,240 triệu tấn. Cũng theo PPPC, tỷ lệ tiêu thụ so với công suất đã ổn định và đạt mức 82% trong tháng 4.

Tiêu thụ bột giấy kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đã giảm từ 2,011triệu tấn trong tháng 4 xuống còn 1,914 triệu tấn trong tháng 5, trong khi đó bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) tăng từ 1,782 triệu tấn trong tháng 4 lên 1,988 triệu tấn trong tháng 5.

Tồn kho của nhà sản xuất toàn cầu đã tăng một ngày lên 51 ngày cung trong tháng 5 (39 ngày đối với BSK và 62 ngày đối với BHK) và cao hơn 16 ngày so với tháng 5.2018.

Theo FastMarkets RISI

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng