Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 7/2020

Ngày 27-08-2020
VPPA-Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 7/2020: tiêu thụ giảm xuống còn 4,179 triệu tấn, tồn kho tăng hai ngày cung cấp, tỷ lệ tiêu thụ trên công suất giảm còn 85%.

Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 3/2020

Theo số liệu báo cáo của Hội đồng sản phẩm Giấy và Bột giấy toàn cầu, trong tháng 7/2020, tiêu thụ bột giấy toàn cầu chỉ đạt 4,179 triệu tấn, giảm 3,6% so với 4,337 triệu tấn trong tháng 6.

Tỷ lệ tiêu thụ trên công suất giảm xuống còn 85% trong tháng 7, giảm so với tháng 6 đạt 91%.

Tiêu thụ bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) tăng từ 1,825 triệu tấn trong tháng 6 lên 1,883 triệu tấn trong tháng 7. Trong khi đó, tiêu thụ bột giấy kraft gỗ cứng (BHK) đã giảm từ 2,373 triệu tấn trong tháng 6 xuống còn 2,137 triệu tấn trong tháng 7.

Tồn kho của nhà sản xuất toàn cầu tăng hai ngày, lên 44 ngày cung cấp trong tháng 7 (46 ngày đối với BSK và 43 ngày đối với BHK), thấp hơn mức tồn kho tháng 7/2019 11 ngày./.

   >>> Tác động của mức tiêu dùng giấy tissue đến thị trường bột giấy toàn cầu

Theo Fastmarkets RISI

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng