Thống kê tiêu thụ giấy của châu Âu tháng 3.2019

Ngày 29-05-2019
VPPA-Theo dữ liệu từ EURO-GRAPH, mức tiêu thụ tất cả các mặt hàng giấy tại Châu Âu trong tháng 3.2019, đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Giấy in báo giảm 8,7% xuống còn 540.000 tấn, tiêu thụ trong châu Âu giảm 7,9% còn 424.000 tấn, xuất ngoài châu Âu giảm 11,8% còn […]

Thị trường giấy năm 2018 và dự báo năm 2019

Theo dữ liệu từ EURO-GRAPH, mức tiêu thụ tất cả các mặt hàng giấy tại Châu Âu trong tháng 3.2019, đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Giấy in báo giảm 8,7% xuống còn 540.000 tấn, tiêu thụ trong châu Âu giảm 7,9% còn 424.000 tấn, xuất ngoài châu Âu giảm 11,8% còn 116.000 tấn. Giấy cán láng (SC) giảm 7,6% còn 286.000 tấn. Tiêu thụ trong châu Âu giảm 11,4% xuống 236.000 tấn, xuất ngoài châu Âu tăng 15,8% đạt 50.000 tấn.

Giấy in từ bột cơ học có tráng dạng cuộn (CMR) giảm 8,9% còn 473.000 tấn. Tiêu thụ trong châu Âu giảm 12,9% còn 344.000 tấn, xuất ngoài châu Âu tăng 3,9% lên 130.000 tấn.

Tiêu thụ giấy in từ bột cơ học không tráng giảm 14,8% còn 186.000 tấn, trong châu Âu giảm 11,5% xuống 155.000 tấn và xuất ngoài châu Âu giảm mạnh 28,4% xuống còn 31.000 tấn.

Giấy in từ bột hóa có tráng (CWF) giảm 11,4% còn 453.000 tấn, tiêu thụ trong châu Âu giảm 12,2% xuống còn 354.000 tấn, xuất ngoài châu Âu đã giảm 8.2% xuống còn 99.000 tấn. Giấy in từ bột hóa không tráng (UWF) giảm 4,3% còn 572.000 tấn. Tiêu thụ trong châu Âu giảm 7,3%,  đạt 463.000 tấn, xuất ngoài châu Âu tăng 11,3%, lên 109.000 tấn.

EURO-GRAPH News/5.2019

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng