Thống kê tiêu thụ sản phẩm giấy tại thị trường châu Âu tháng 4/2020

Ngày 30-06-2020
VPPA-Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất giấy châu Âu EURO-GRAPH, trong tháng 4/2020, tiêu thụ các loại giấy tại thị trường châu Âu đều suy giảm.

Thống kê tiêu thụ sản phẩm giấy tại thị trường châu Âu tháng 4/2020

Cụ thể tiêu thụ giấy tại châu Âu trong tháng 4 như sau:

Giấy in báo: giảm 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 428.000 tấn. Tiêu thụ tại châu Âu giảm 31,4% xuống còn 296.000 tấn/năm. Tiêu thụ tại các nước ngoài châu Âu giảm 7,7% xuống còn 131.000 tấn.

Giấy SC: giảm mạnh 35,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 181.000 tấn. Tiêu thụ tại châu Âu giảm 33,5% xuống còn 156.000 tấn. Tiêu thụ tại các nước ngoài châu Âu giảm 47,4% xuống còn 26.000 tấn.

Giấy CMR: giảm 35,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 30.000 tấn. Tiêu thụ tại châu Âu giảm 36,4% xuống còn 209.000 tấn. Tiêu thụ tại các nước ngoài châu Âu giảm 31,7% xuống còn 93.000 tấn.

Giấy UMP: giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 146.000 tấn. Tiêu thụ tại châu Âu giảm 25,7% xuống 107.000 tấn. Tiêu thụ tại các nước ngoài châu Âu tăng 45,7%, ở mức 39.000 tấn.

Giấy CWF: giảm 36,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 266.000 tấn. Tiêu thụ tại châu Âu giảm 46,5% xuống còn 174.000 tấn. Tiêu thụ tại các nước ngoài châu Âu gần như ổn định hàng năm ở mức 92.000 tấn.

Giấy UWF: giảm 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 413.000 tấn. Tiêu thụ tại châu Âu giảm 26,2% xuống còn 326.000 tấn. Tiêu thụ tại các nước ngoài châu Âu giảm 11,4% xuống còn 87.000 tấn./.

   >>> Thống kê giấy thu hồi, giấy bao bì hòm hộp và giấy bìa gấp hộp thị trường Mỹ tháng 5/2020

Theo Fastmarkets RISI

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng