Trung Quốc cấp phép nhập khẩu RCP lần thứ 8 trong năm 2019

Ngày 13-06-2019
VPPA-Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành đợt giấy phép nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) lần thứ 8 cho năm 2019, với số lượng chỉ 5.940 tấn. Lần cấp phép này, Chính phủ Trung Quốc chỉ trao cho hai công ty nhỏ. Tương tự như các đợt cấp phép từ thứ năm đến thứ […]

Giấy phế liệu - Nguyên liệu chính cho sản xuất giấy bao bì (Ảnh Internet)

Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành đợt giấy phép nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) lần thứ 8 cho năm 2019, với số lượng chỉ 5.940 tấn.

Lần cấp phép này, Chính phủ Trung Quốc chỉ trao cho hai công ty nhỏ. Tương tự như các đợt cấp phép từ thứ năm đến thứ bảy, khối lượng nhập khẩu cho đợt cấp phép mới giảm khoảng 37,5% so với hạn ngạch dự kiến đầu năm 2019. Laizhou Rutong Specialty Paper được cấp 5.250 tấn, Guangdong Tonli Customization được cấp phép nhập 690 tấn.

Tổng khối lượng cấp phép sau tám đợt năm 2019 là 8.238.995 tấn, so với cùng thời gian này năm 2018, Chính phủ Trung Quốc đã cấp tổng cộng 13 đợt giấy phép với tổng khối lượng là 10.844.135 tấn. Trong năm 2018, Trung Quốc đã cấp phép nhập khẩu tổng cộng 18,2 triệu tấn RCP. Dự báo tổng hạn ngạch nhập khẩu RCP năm 2019 của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 11-12 triệu tấn./.

Theo Fastmarkets RISI

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng