Trung Quốc phát hành giấy phép nhập khẩu RCP lần 5

Ngày 14-04-2020
VPPA-Ngày 10/4/2020, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc phát hành lô giấy phép nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) lần thứ 5, hạn ngạch năm 2020 cho các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì trong nước. Tổng hạn ngạch nhập khẩu RCP lần thứ 5 có khối lượng tổng cộng 1,17 triệu […]

Tỷ lệ tái chế giấy tại châu Âu năm 2019 tăng tới 72%

Giấy thu hồi - nguyên liệu chính sản xuất giấy bao bì công nghiệp (Ảnh minh họa - Nguồn Internet)

Ngày 10/4/2020, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc phát hành lô giấy phép nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) lần thứ 5, hạn ngạch năm 2020 cho các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì trong nước. Tổng hạn ngạch nhập khẩu RCP lần thứ 5 có khối lượng tổng cộng 1,17 triệu tấn.

Như vậy, sau 5 lần cấp giấy phép, tổng khối lượng RCP nhập khẩu từ đầu năm đã đạt 4,385 triệu tấn.

Ba nhà sản xuất giấy bao bì công nghiệp hàng đầu trong nước – Nine Dragons Paper (Holdings), Lee&Man Paper Manufacturing và Shanying International – được cấp giấy phép có hạn ngạch lần lượt: 511.120 tấn, 248.870 tấn và 138.850 tấn. Riêng ba nhà sản xuất lớn này chiếm 76% trong tổng hạn ngạch cấp phép lần này. Lô giấy phép ngày 10/4/2020 được cấp cho 36 nhà máy của 26 công ty.

So với lô giấy phép lần thứ 4, hạn ngạch cấp cho lô thứ 5 đã giảm 29%. Tính tổng cộng từ đầu năm 2020, lượng RCP nhập khẩu về Trung Quốc đạt 4,385 triệu tấn, giảm 43% so với 7,76 triệu tấn cùng thời kỳ năm 2019. Việc giảm hạn ngạch nhập khẩu RCP cho thấy chính phủ Trung Quốc đang quyết tâm thực hiện lộ trình cấm nhập khẩu RCP hoàn toàn vào cuối năm nay./.

RISI – VPPA dịch

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng