Trung Quốc thông báo bổ sung mức thuế nhập khẩu RCP

Ngày 26-08-2019
VPPA-Theo thông tin của Viện Công nghiệp tái chế phế liệu ( Institute of Scrap Recycling Industries – ISRI), kể từ ngày 15.12.2019 Trung Quốc sẽ bổ sung mức thuế nhập khẩu 5% đối với một số mã HS giấy thu hồi, nâng tổng mức thuế nhập khẩu giấy thu hồi từ Mỹ về Trung […]

Giấy thu hồi nhập khẩu - nguyên liệu chủ yếu sử dụng cho sản xuất giấy bao bì - Ảnh Internet.

Theo thông tin của Viện Công nghiệp tái chế phế liệu ( Institute of Scrap Recycling Industries – ISRI), kể từ ngày 15.12.2019 Trung Quốc sẽ bổ sung mức thuế nhập khẩu 5% đối với một số mã HS giấy thu hồi, nâng tổng mức thuế nhập khẩu giấy thu hồi từ Mỹ về Trung Quốc lên 30%.

Mã HS Mô tả theo tiêu chuẩn của ISRI
4707.10.00 … Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng.

(bao gồm các mã lẻ: 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; và các loại mã đặc biệt: 8-S và 11-S).

4707.30.10 … Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự)

(bao gồm các mã lẻ: 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 56, 58; và các loại mã đặc biệt: 25-S, 32-S, 33-S, 36-S).

4707.90.00 … Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại.

(bao gồm các mã lẻ: 52, 54; và các loại đặc biệt từ mã 1-S đến 7-S, 10-S, 12-S, 14-S và mã 20-S, 22-S, 31-S, 34-S).

Hiện nay, giấy hỗn hợp chưa phân loại (mã 4707.90.00) bị cấm nhập khẩu vào Trung Quốc, nhưng theo quy định của hệ thống HS nên vẫn được đưa vào danh mục bổ sung thuế.

Mỹ đang có những phản ứng tiêu cực đối với thông báo này. Tuy nhiên, với mốc thực hiện là từ 15.12.2019, có thể từ nay tới đó sẽ có những thay đổi nếu giữa Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận mới về thương mại và thuế quan.

FastMarkets RISI/8.2019

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng