Từ 1/4, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu

Ngày 31-03-2022
VPPA-Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Theo đó, điều 1 Nghị quyết quy định: giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Ở điều 2, nghị quyết quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 được quy định như sau:

TT Hàng hóa Đơn vị tính Mức thuế

(đồng/đơn vị hàng hóa)

1 Xăng, trừ etanol lít 2.000
2 Dầu diesel lít 1.000
3 Dầu hỏa lít 300
4 Dầu mazut lít 1.000
5 Dầu nhờn lít 1.000
6 Mỡ nhờn kg 1.000

 Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2022. Nghị quyết cũng quy định không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

   >>> Nhu cầu tăng cao, cung ứng gặp khó khăn thúc đẩy tăng giá bột giấy thị trường toàn cầu

Theo Báo Đầu tư

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng