Việc làm trong ngành giấy tăng 10,9% từ năm 2012 đến năm 2022

Ngày 19-04-2024
VPPA-Từ năm 2012 đến năm 2022, số người ở Châu Âu làm việc trong ngành sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy đã tăng 10,9%. Điều này có nghĩa là có thêm 62.500 người đang làm việc trong ngành.

Năm 2012, con số này là 574.800 người, trong đó phần lớn (559.700) là người làm công và số còn lại đăng ký là người tự kinh doanh (14.600). Không rõ 500 cá nhân còn lại là nhân viên hay tự kinh doanh.

Năm 2022, có 637.300 người đang làm việc trong ngành. Trong số này, 622.700 người là nhân viên, mang lại mức tăng 11,3% (+63.000) cho ngành kể từ năm 2012. Những người tự kinh doanh làm việc trong ngành giấy, có mức giảm nhẹ (-300; -2,1%) .

Ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy chiếm 19,9% toàn ngành liên quan đến lâm nghiệp và công nghiệp chế biến gỗ năm 2022.

Nguồn: papnews.com

Biên dịch và tổng hợp VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng