Xuất khẩu CWF, UWF của châu Âu tiếp tục giảm trong tháng 10

Ngày 07-01-2020
VPPA-Theo dữ liệu từ EURO-GRAPH, Hiệp hội các nhà sản xuất giấy Châu Âu, trong tháng 10/2019, xuất khẩu giấy có tráng từ bột hoá (CWF) và giấy không tráng từ bột hoá (UWF) lại giảm thêm một lần nữa. Về giấy CWF, theo EURO-GRAPH, sản lượng xuất khẩu của châu Âu đạt 458.000 tấn, […]

Theo dữ liệu từ EURO-GRAPH, Hiệp hội các nhà sản xuất giấy Châu Âu, trong tháng 10/2019, xuất khẩu giấy có tráng từ bột hoá (CWF) và giấy không tráng từ bột hoá (UWF) lại giảm thêm một lần nữa.

Về giấy CWF, theo EURO-GRAPH, sản lượng xuất khẩu của châu Âu đạt 458.000 tấn, giảm 7,6% so với năm trước. Cụ thể, xuất khẩu trong nội bộ Châu Âu giảm 8,0%, còn 370.000 tấn và sản khối lượng xuất khẩu ra các quốc gia ngoài châu Âu giảm 5,8%, còn 88.000 tấn.

Còn về giấy UWF, theo EURO-GRAPH, so với năm trước thì trong tháng 10, khối lượng xuất khẩu của Châu Âu đã giảm 1,4%, còn 544.000 tấn. Khối lượng xuất khẩu trong châu Âu đạt 462.000 tấn, giảm 0,9% so với tháng 10 năm 2018 và xuất khẩu ngoài châu Âu giảm 4,2% so với năm ngoái xuống, còn 83.000 tấn.

Theo RISI – VPPA dịch

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng