Ý kiến và đề xuất của các hiệp hội, ngành hàng về tình hình sản xuất, kinh doanh

Ngày 21-07-2022
VPPA-Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị với đại diện của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện của 13 hiệp hội, ngành hàng và các tổ chức quốc tế nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành hàng, doạnh nghiệp trong 06 tháng đầu năm, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất trong 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới. Trên cơ sở những ý kiến, đề xuất từ các hiệp hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp vào báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng