Ban Thường vụ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam nhiệm kỳ VI (2018-2023) tổ chức phiên họp lần thứ 3.

Ngày 14-01-2019
VPPA-Ngày 11.01.2019, tại Văn phòng của Chi nhánh Tổng Công ty Giấy Việt Nam số 9, Hồ Tùng Mậu, quận I thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt nam đã tổ chức Phiên họp lần thứ 3. Phiên họp tập trung thảo luận tình hình của các […]

Đoàn đại biểu Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tham dự Hội nghị Ngành công nghiệp giấy châu Á lần thứ 6 (APPI 6th) tại Busan Hàn Quốc, tháng 11 năm 2018. (Ảnh VPPA)

Ngày 11.01.2019, tại Văn phòng của Chi nhánh Tổng Công ty Giấy Việt Nam số 9, Hồ Tùng Mậu, quận I thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt nam đã tổ chức Phiên họp lần thứ 3.

Phiên họp tập trung thảo luận tình hình của các doanh nghiệp ngành giấy trong thời gian hiện tại và những sự việc cần thực hiện trong thời gian tới. Ban Thường vụ đã ra quyết nghị, trước mắt cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, giảm bớt thiệt hại cho các doanh nghiệp của Hiệp hội trong việc nhập khẩu giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, do phải thực hiện các Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Quy chuẩn Việt Nam QCVN 33:2018/BTNMT và Công văn 5943/BTNMT-TCMT. Kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước như Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương…

Kế hoạch trong năm 2019, Hiệp hội sẽ tổ chức một số các Hội nghị, hội thảo của Ngành Giấy như: Diễn đàn định hướng đầu tư của Ngành Giấy tổ chức vào cuối tháng 2.2019; Hội nghị Toàn thể và Hội thảo Kỹ thuật Ngành giấy tháng 7.2019; Hội nghị Công nghiệp Ngành Giấy Đông Nam Á (FAPPI 34) tháng 10-11/2019. Ban Thường vụ Hiệp hội cũng đã lên danh sách các Ban Trù bị cho việc tổ chức các sự kiện nói trên./.

VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng