BIÊN BẢN ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN LẦN THỨ V CHI HỘI II, HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

Ngày 10-09-2018
VPPA-Ngày 03 tháng 08 năm 2012, tại khách sạn Cap Saint Jacques, thành phố Vũng Tàu, Chi hôi II Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tiến hành Đại hội toàn thể Hội viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2016. Sau đây là toàn văn Biên bản Đại hội. HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT […]

Ngày 03 tháng 08 năm 2012, tại khách sạn Cap Saint Jacques, thành phố Vũng Tàu, Chi hôi II Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tiến hành Đại hội toàn thể Hội viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2016. Sau đây là toàn văn Biên bản Đại hội.

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               VIỆT NAM                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              CHI HỘI II

 

BIÊN BẢN

 

ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN LẦN THỨ V

CHI HỘI IIHIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

 

Hôm nay, vào hồi 14:00 giờ, ngày 03 tháng 08 năm 2012, tại khách sạn Cap Saint Jacques, thành phố Vũng Tàu, Chi hôi II Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tiến hành Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2016.

Đại hội được đón tiếp:

Các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội sinh hoạt tại Chi hội I, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam và Tổng Thư ký Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam.

Tham dự Đại hội có 25 đại diện đơn vị Hội viên, trong đó có 23 đại diện Hội viên chính thức và 5 đại diện Hội viên liên kết.

Tiến trình Đại hội

1. Đại hội đã biểu quyết cử Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên, gồm các ông:

Hàn Vinh Quang, Chủ tịch Hiệp hội (Khóa V), Chủ tịch Chi hội II (Khóa IV)

Hoàng Trung Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội (Khóa V), Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội II (Khóa IV)

Võ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội (Khóa V)

Thư ký Đại hội gồm ông, bà

Nguyễn Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội (Khóa V), Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội II (Khóa IV)

Hà Ngọc Thống, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội (Khóa V)

2. Ban Chấp hành Chi hội II đã trình bày trước Đại hội các báo cáo:

Báo cáo hoạt động của Chi hội II nhiệm kỳ 2007-2011 và Phương hướng hoạt động của Chi hội II giai đoạn 2012-2016

Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Chi hội II nhiệm kỳ 2007-2011

3. Đại hội đã thảo luận, góp ý vào các báo cáo nêu trên

4. Ông Vũ Ngọc Bảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội kiêm Tổng Thư ký đã phát biểu chào mừng Đại hội, nêu một số thách thức lớn đối với ngành giấy Việt Nam đòi hỏi các doanh nghiệp phải tăng cường hợp tác và hiệp lực.

5. Ông Võ Văn Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày những vấn đề liên quan đến bầu cử.

Đại hội nhất trí với đề xuất của Ban Chấp hành Chi hội II (Khóa IV) về tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành, cơ cấu Ban Chấp hành. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay, nhất trí 100% về số lượng ủy viên Ban Chấp hành (Khóa V) là 5 người và số lượng trong Danh sách bầu Ban Chấp hành là 7 người.

6. Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành Chi hội II (Khóa IV) đề cử 5 người tham gia Ban Chấp hành. Đại hội đề cử thêm:….người.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay, nhất trí 10% danh sách bầu cử gồm 7 người, gồm:

Ông Dương Xuân Cào, Giám đốc Công ty CP Giấy Xuân Đức

Ông Đoàn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Giấy Bình Chiểu

Ông Hoàng Trung Sơn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Giấy & Bao bì Đồng Tiến

Ông Hà Ngọc Thống, Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu

Ông Phan Quang Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Miền Tây

Ông/Bà

Ông/Bà

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay, nhất trí 100% cử Ban Kiểm phiếu gồm:

Ông Lê Quang Hà, Giám đốc Công ty TNHH Sức Trẻ

Ông Huỳnh Văn Duyên, Giám đốc Công ty TNHH Giấy & Bao bì Phú Thịnh

Ông Đặng Hữu Thuận, cán bộ Công ty TNHH Siemens Việt Nam

Trưởng ban Ban Kiểm phiếu giới thiệu Thể lệ bầu cử, cách thức bầu cử, phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ và các nội dung khác.

Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử. Có 23 đại diện hội viên chính thức tham gia bầu cử.

7. Đại hội tiến hành bầu cử

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu phát ra:                       23

Số phiếu thu về:                        23

Số phiếu bầu hợp lệ:                 23

Số người trúng cử vào Ban Chấp hành Chi hội II (Khóa V), nhiệm kỳ 2012-2016:        5 người

(Xem Biên bản Kiểm phiếu)

8. Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

9. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua các báo cáo, biên bản và nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua các Báo cáo mà Ban Chấp hành Chi hội II (Khóa IV) trình Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội

 Đại hội bế mạc vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 03 tháng 08 năm 2012.

 TM BAN THƯ KÝ                                                     CHỦ TỊCH CHI HỘI II

NGUYỄN THỊ THÚY                                                  HOÀNG TRÚNG SƠN

HÀ NGỌC THỐNG

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng