BIÊN BẢN ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN LẦN THỨ V HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM

Ngày 26-06-2012
VPPA-Ngày 26 tháng 6 năm 2012, tại khách sạn Hà Nội Daewoo, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tiến hành Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2016. Sau đây là toàn văn Biên bản Đại hội.   HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

Ngày 26 tháng 6 năm 2012, tại khách sạn Hà Nội Daewoo, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tiến hành Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2016.

Sau đây là toàn văn Biên bản Đại hội.

 

HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  VIỆT NAM                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012

 

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN LẦN THỨ V

          HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM

 

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 6 năm 2012, tại khách sạn Hà Nội Daewoo, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tiến hành Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2016.

Đại hội vinh dự được đón tiếp:

–        Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương và các chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương.

–        Các chuyên viên Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ.

–        Ông Chủ tịch, ông Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Giấy và Bột giấy Việt Nam

Tham dự Đại hội có 35 đại diện hội viên và 6 ủy viên Ban Chấp hành Khóa IV (không là đại diện đơn vị hội viên Khóa V).

Tiến trình Đại hội:

1.      Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

Đoàn Chủ tịch có 07 thành viên gồm các ông/bà:

Đỗ Xuân Trụ, Chủ tịch Hiệp hội Khóa IV

Võ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khóa IV

Vũ Dương Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khóa IV

Vũ Ngọc Bảo, Tổng Thư ký Hiệp hội Khóa IV

Hàn Vinh Quang, Chủ tịch Chi hội 2 Khóa IV

Lê Quang Hùng, Chủ tịch Chi hội 1 Khóa IV

Phạm Thị Đoan Trang, Ủy viên Ban chấp hành Khóa IV

Ban Thư ký có 02 thành viên gồm:

Vũ Thị Hồng Mận, Ủy viên Ban chấp hành Khóa IV

Hoàng Trung Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Khóa IV

2.      Đại hội đã nghe Ban chấp hành Khóa IV đọc các báo cáo

         Đánh giá hoạt động của Hiệp hội trong Khóa IV

         Phương hướng hoạt động của Hiệp hội Khóa V

         Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ

         Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa IV

3.      Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo mà Ban chấp hành khóa IV trình Đại hội và đặc biệt là Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

4.      Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.

5.      Ông Đỗ Xuân Trụ, Chủ tịch Hiệp hội, thay mặt Ban chấp hành khóa IV, trình bày những vấn đề liên quan đến bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa V nhiệm kỳ 2012-2016.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay, nhất trí 100% với đề xuất của Ban Chấp hành Khóa IV về yêu cầu tiêu chuẩn, cơ cấu (theo nhóm sản phẩm, vùng miền…) Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và số lượng ủy viên Ban Chấp hành là 17, Ban kiểm tra là 03 của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2012-2016.

6.      Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra

Ban chấp hành khóa IV giới thiệu với Đại hội đề cử 17 người tham gia Ban chấp hành và 03 người tham gia Ban Kiểm tra khóa V.

Đại hội đề cử thêm: Ban Chấp hành 02 người, Ban Kiểm tra 02 người để bầu.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay, nhất trí 100% cử 03 người vào Ban kiểm phiếu là ông Trần Văn Tiến, ông Lê Quang Hà và ông Cao Văn Sơn.

Trưởng ban kiểm phiếu giới thiệu thể lệ bầu cử, cách thức bầu cử, phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ và các nội dung khác.

Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử. Có 34 đại diện hội viên chính thức tham gia bầu cử.

7.      Đại hội tiến hành bầu cử

Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu phát ra:                       34

Số phiếu thu về:                        34

Số phiếu bầu hợp lệ                  34

Kết quả cụ thể                           (Xem Biên bản Kiểm phiếu)

Số người trúng cử vào ban chấp hành Hiệp hội khóa V nhiệm kỳ 2012-2016:       17 người

Số người trúng cử vào Ban kiểm tra Hiệp hội khóa V nhiệm kỳ 2012-2016:         03 người

(Xem Biên bản Kiểm phiếu)

8.            Đại hội biểu quyết thông qua (biểu quyết theo hình thức giơ tay) các báo cáo, biên bản và Nghị quyết Đại hội:

         Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua các Báo cáo mà Ban Chấp hành Hiệp hội khóa IV trình Đại hội.

         Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua “Điều lệ Hiệp hội”

         Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua “Biên bản Đại hội”

         Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua “Nghị quyết Đại hội”

Đại hội bế mạc hồi 12h30 này 26 tháng 6 năm 2012

 

TM BAN THƯ KÝ                                                   CHỦ TỊCH HIỆP HỘI

HOÀNG TRUNG SƠN                                              HÀN VINH QUANG

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng