Biên bản họp Ban tư vấn ngày 11/01/2014

Ngày 11-01-2014
VPPA-CHI HỘI II HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số:/2013/VPPA-CHII  V/v: Thảo luận thông qua các nội dung tư vấn của các tổ, nhóm tư vấn.     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng […]

CHI HỘI II

HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số:/2013/VPPA-CHII

 V/v: Thảo luận thông qua các nội dung tư vấn của các tổ, nhóm tư vấn.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2014

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM TƯ VẤN

 

Thời gian bắt đầu: 9 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2014.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Giấy An Bình.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông HÀN VINH QUANG    Chủ tịch Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty CP Giấy An Bình

2. Ông HOÀNG TRUNG SƠN Chủ tịch Chi hội II; Công ty Giấy và Bao Bì Đồng Tiến

3. Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤNỦy viên BCH – Trưởng Nhóm tư vấn; Công ty CP Dịch vụ Thương mại Giấy Việt

4. Ông TRẦN QUANG TRỊ : Công ty CP Đức Toàn

5. Ông LÊ TIẾN DŨNG        : Công ty TNHH BASF Việt Nam

6. Ông HUỲNH ĐỨC AN     : Công ty CP Giải pháp công nghệ E&M

7. Ông NGUYỄN HỮU TRÁNG: Công ty CP Giấy An Bình

Chủ trì cuộc họp: Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Thư ký: PHẠM ĐĂNG ĐỈNH

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thảo luận thông qua các nội dung dự thảo tư vấn của các tổ, nhóm tư vấn:

1. Nội dung Tổ tư vấn lĩnh vực Năng lượng:

Theo Ông Huỳnh Đức An (Tổ trưởng) trong lĩnh vực năng lượng của ngành giấy cần tập trung 3 vấn đề sau:

 • Hệ thống hơi-nồi hơi :
  1. Nhiên liệu đốt : Tư vấn về lựa chọn hay chuyển đổi nhiên liệu đốt lò hơi, tư vấn các giải pháp công nghệ tiên tiến giúp giảm chi phí nhiên liệu đốt,….
  2. Thiết kế-lắp đặt hệ thống hơi và hệ thống thu hồi nước ngưng : tư vấn thiết kế các đường ống hơi, hệ thống hơi và bộ phận sấy tối ưu, giảm thất thoát năng lượng ra môi trường, tư vấn cách bố trí hợp lý cho hệ thống máy móc,  hệ thống hơi và thu hồi nước ngưng.
  3. Vận hành nồi hơi và hệ thống hơi: Tư vấn cách vận hành hệ thống hơi và nồi hơi cho tối ưu.
  4. Lắp đặt mới nồi hơi: tư vấn lựa chọn công nghệ nồi hơi phù hợp tùy từng điều kiện sử dụng của nhà máy,
 • Hệ thống động cơ bơm-quạt-máy nén-chiếu sáng
 1. Động cơ bơm-quạt-máy nén: tư vấn lựa chọn động cơ hiệu suất cao, tư vấn lắp biến tần cho các động cơ hoạt động trong tình trạng non tải hay tải thường xuyên thay đổi để giúp tiết kiệm điện năng
 2. Chiếu sáng: tư vấn chọn các loại đèn có hiệu suất cao, cách bố trí hay tận dụng ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm điện năng.
 • Hệ thống quản lý năng lượng :
  1. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho nhà máy theo , tư vấn lắp đặt các đồng hồ đo đếm tiêu thụ năng lượng cho từng bộ phận sản xuất.
  2. Hỗ trợ các phần mềm và công cụ tính toán các suất tiêu hao năng lượng, hiệu suất nồi hơi, năng lượng bị rò rỉ,…
  3. Tư vấn và cập nhật về  luật tiết kiệm năng lượng
  4. Tư vấn về kiểm toán năng lượng.

Một số ý kiến góp ý cho nội dung này:

 • Các nội dung của bản dự thảo là đầy đủ và phù hợp với mong muốn của doanh nghiệp, nhưng là nhà tư vấn thì cần cung cấp thêm những thông tin cụ thể các mặt của lĩnh vực mình tư vấn cho doanh nghiệp biết, và phân loại hiện trạng của từng nhà máy thành những nhóm đối tượng để từ đó làm cơ sở tư vấn, xác định được đối tượng mà cung cấp thông tin cho phù hợp để việc tư vấn đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.
 • Cần thu thập tổng hợp các số liệu và đưa ra được các tiêu chuẩn định mức chung về tiêu hao năng lượng để từ đó có cơ sở đánh giá cho từng nhà máy.
 • Cập nhật bổ sung thêm các số liệu, các xu hướng chung về sử dụng năng lượng, về nồi hơi … của thế giới để cung cấp thêm thông tin, bài viết bổ ích đến Hội viên .
 • Cần công bố thông tin, số liệu phân tích thống kê và cũng cần cụ thể hóa ra từng vị trí cho các trường hợp đã điều chỉnh thực tế trên hệ thống của từng doanh nghiệp để các hội viên có thể hình dung được hiệu quả của nhóm tư vấn hoặc có khả năng tự  đánh giá lại hệ thống đang vận hành của mình để yêu cầu được tư vấn trực tiếp hoặc hội viên có thể tự chủ động nâng cấp cải tiến.
 • Nhóm tư vấn lĩnh vực năng lượng cũng cần kết hợp thêm với các đơn vị cung cấp về nồi hơi, về lĩnh vực cơ khí, và thu thập thêm từ các kinh nghiệp thực tế… để tăng thêm sức mạnh cho nhóm.

2. Nội dung Tổ tư vấn lĩnh vực Thiết bị – Bảo trì sửa chữa:

Ông Trần Quang Trị (Tổ trưởng) trong lĩnh vực Thiết bị – Bảo trì sửa chữa đề ra phương án làm việc chính như sau:

 • Khảo sát các thiết bị hiện có của các công ty hội viên khi có yêu cầu để tư vấn cho công ty về khả năng sử dụng, khai thác hệ thống thiết bị hiện có tối ưu và hiệu quả nhất, gồm các lĩnh vực:
 1. Bố trí kết cấu dây chuyền công nghệ hợp lý hóa.
 2. Lắp đặt thiết bị tối ưu.
 3. Vận hành thiết bị hiệu quả, bổ túc quy trình vận hành.
 4. Sửa chữa, nâng cấp các thiết bị trục trặc, đưa vào hoạt động tối ưu.
 5. Sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng.
 • Đề xuất các phương án bổ sung, nâng cấp hệ thống thiết bị hiện có của từng thành viên chi hội khi thấy cần thiết.
 • Kết hợp với các nhóm Tư vấn hội viên khác của chi hội để nâng cao hiệu quả tư vấn đối với các công việc, dự án có quy mô lớn cần sự phối hợp cả về Thiết bị – Công nghệ – Hóa chất.

Một số ý kiến góp ý cho nội dung này:

 • Cần có các bản vẽ thiết kế cụ thể cho từng mô hình ứng dụng thiết bị.
 • Xây dựng các quy trình vận hành hợp chuẩn cho từng loại giấy, từng quy trình công nghệ để gợi ý cho hội viên.
 • Cần có những đánh giá sơ bộ ban đầu trước tư vấn và cung cấp thêm các trường hợp thực tế đã xảy ra để hội viên nắm bắt,có thêm cơ sở để kiểm tra lại quy trình hệ thống của mình.

3. Nội dung Nhóm tư vấn lĩnh vực Đầu tư- Chính sách:

Ông Nguyễn Đình Tuấn đã nêu ra một số vấn đề chính như sau:

 • Đầu tư :
 1. Quy mô , sản phẩm đầu tư : Tư vấn về lựa chọn loại giấy, cấp chất lượng và công suất sản xuất.
 2. Thủ tục đầu tư : Hướng dẫn các bước và các thủ tục cần thiết khi tiến hành đầu tư đối với các dự án mới.
 3. Lựa chọn công nghệ và nhà cung cấp : Tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị theo định hướng về quy mô và cấp chất lượng. Giới thiệu các nhà cung cấp phù hợp nhu cầu đầu tư.
 4. Quản lý dự án : Tư vấn tổ chức bộ máy quản lý dự án, các nội dung và cách thức kiểm soát dự án.
 5. Tài chính dự án : Các nguồn tài trợ hiệu quả và các thủ tục xin tài trợ
 • Chính sách :
 1. Thuế : Các loại thuế có liên qan đến hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp và một số kinh nghiệm xử lý các vấn đề thuế của hội viên.
 2. Môi trường : Các chính sách khuyến khích cũng như hạn chế về vấn đề môi trường sản xuất . Cấp tiêu chuẩn về môi trường. Các chính sách hỗ trợ về cải thiện môi trường .
 3. Năng lượng : Các chính sách khuyến khích và hỗ trợ tiết kiệm điện và tiết kiệm nhiệt trong sản xuất.
 4. Xuất nhập khẩu : Thuế XNK giấy và nguyên liệu. Chính sách khuyến khích xuất nhập khẩu

Một số ý kiến góp ý cho nội dung này:

 • Các vấn đề trên là thiết thực và quan trọng đối với các doanh nghiệp hội viên, đặc biệt là trong mục đầu tư mới giúp các doanh nghiệp đánh giá được năng lực của mình
 • Cần bổ sung thêm các văn bản liên quan, tài liệu tham khảo cho từng mục để cung cấp cho hội viên có được các thông tin chi tiết cụ thể hơn.
 • Lập các chuyên đề thiết thực khi hội thảo.
 • Làm việc với các văn phòng tổ chức chính phủ về các đề liên quan như tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường…

4. Nội dung Tổ tư vấn lĩnh vực Quản trị sản xuất:

Ông Hoàng Trung Sơn đã nêu ra một số vấn đề cần quan tâm trong lĩnh này như sau:

 • Doanh nghiệp cần xây dựng được định mức sản xuất
 • Xây dựng được quy trình vận hành
 • Công tác bảo trì bảo dưỡng.
 • Quản trị đơn hàng, thời gian giao hàng
 • Quản trị nhân sự
 • Quản lý về mặt chất lượng
 • Quản lý chi phí
 • Quy hoạch khu vực thiết bị và quy trình sản xuất

Tổ sẽ trao đổi thêm với các đơn vị và gửi bản thảo đền trưởng nhóm tư vấn vào ngày 15/01/2014.

5. Nội dung Tổ tư vấn lĩnh vực Phụ Gia – Hóa chất- Nguyên liệu và Đào tạo:

Tổ sẽ hoàn thành bản dự thảo vào ngày 13/01/2014 và sẽ gửi đến trưởng nhóm tư vấn trước ngày 15/01/2014.

6. Nội dung Tổ tư vấn lĩnh vực quản lý nước:

Chưa liên hệ được trưởng nhóm.

III. KẾT LUẬN:

 • Theo tình thần kỳ họp trước, sẽ công bố thông tin nhóm tư vấn vào ngày 15/01/2014.
 • Kỳ họp thứ 3 dự kiến tổ chức vào ngày 22/02/2013 (cuối tháng 2).
 • Trong kỳ họp 3 sẽ tổng hợp, kiểm điểm lại các công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành và tổ chức tiếp nhận thông tin của đơn vị, chọn đơn vị điểm.
 • Cổng thông tin tiếp nhận yêu cầu tư vấn tạm thời thông qua email liên lạc của Chi hội info@ppivn.vn . Văn phòng chi hội có nhiệm vụ tiếp nhận và phân phối các yêu cầu thuộc các lĩnh vực đến các tổ tư vấn liên quan.
 • Các tổ trưởng cần hoàn thiện sớm các Thông tin mô tả chuyên đề của lĩnh vực mình đảm nhiệm và lập các biểu mẫu khảo sát thu thập thông tin nhu cầu hỗ trợ của Hội viên.
 • Hội viên cần đăng ký tài khoản truy cập diễn đàn http://ppivn.vn/forum/ để xem được văn bản, tài liệu chuyên mục liên quan.

Buổi họp Nhóm tư vấn hỗ trợ Hội viên – Chi hội II kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia ./.

             THƯ KÝ                                                                  TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN

              (Đã ký)                                                                           (Đã ký)

    PHẠM ĐĂNG ĐỈNH                                                           NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng