Danh sách Ban Chấp hành Chi hội I – Khóa V

Ngày 10-09-2018
VPPA-DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI I TT Họ & tên Chức danh trong Hiệp hội Chức danh công tác Đơn vị công tác 1 Nguyễn Nhân Phượng Chủ tịch CH I Giám đốc   Công ty TNHH Giấy & Bao bì     Phú Giang 2 Nguyễn Văn Quân Phó Chủ tịch Giám đốc […]

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI I

TT

Họ & tên

Chức danh trong
Hiệp hội

Chức danh
công tác

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Nhân Phượng

Chủ tịch CH I

Giám đốc

  Công ty TNHH Giấy & Bao bì     Phú Giang

2

Nguyễn Văn Quân

Phó Chủ tịch

Giám đốc

  Công ty Giấy Tissue Sông        Đuống, TCty Giấy Việt Nam

3

Phan Hưng

Uỷ viên

Chủ tịch HĐQT

  Công ty CP Giấy Vạn Điểm

4

Nguyễn Văn Thông

Uỷ viên

Tổng Giám đốc

  Công ty CP Giấy Hoàng Văn   Thụ       

5

Phạm Thị Đoan Trang

Uỷ viên

Phó Giám đốc

  Công ty Giấy Mỹ Hương

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng