Danh sách Ban Chấp hành Chi hội II – Khóa V

Ngày 16-10-2012
VPPA-  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI II TT Họ & tên Chức danh trong Hiệp hội Chức danh công tác Đơn vị công tác 1 Hoàng Trung Sơn Chủ tịch CH II Chủ tịch HĐQT  Công ty TNHH Giấy & Bao bì  Đồng Tiến 2 Dương Xuân Cào Uỷ viên Giám đốc  Công […]

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI II

TT

Họ & tên

Chức danh trong
Hiệp hội

Chức danh
công tác

Đơn vị công tác

1

Hoàng Trung Sơn

Chủ tịch CH II

Chủ tịch HĐQT

 Công ty TNHH Giấy & Bao bì  Đồng Tiến

2

Dương Xuân Cào

Uỷ viên

Giám đốc

 Công ty CP Giấy  Xuân Đức

3

Hồ Xuân Hoạt

Uỷ viên

Giám đốc

 Công ty TNHH MTV Giấy             Vĩnh Phú

4

Hà Ngọc Thống

Uỷ viên

Giám đốc

 Công ty TNHH Kiến trúc &  Thương mại Á Châu

5

Phan Quang Thuận

Uỷ viên

Giám đốc

 Công ty TNHH Bao bì Miền Tây

6

Đoàn Thế Vinh

Uỷ viên

Giám đốc

 Công ty TNHH Giấy Bình Chiểu

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng