Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ngày 27-06-2019
VPPA-Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4126/BKHĐT-PC về việc lấy ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến tập trung vào những vấn đề […]

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4126/BKHĐT-PC về việc lấy ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến tập trung vào những vấn đề sau:

– Nội dung dự thảo Luật, đặc biệt là các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương;

– Rà soát, cho ý kiến về đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các ngành, nghề thuộc Danh lục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tài liệu nghiên cứu đã được đăng tải tại đường link http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=43510&idcm=140.  

VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng